Slide background

Technik reklamy

Przedmioty kierunkowe:

Podstawy reklamy

Przekaz i komunikat reklamy

Kampania reklamowa

Strategia w reklamie

Planowanie kampanii reklamowej

ikona kierunku technik reklamy
Slide background

Technik organizacji reklamy

Możesz:

uzyskać tytuł technika organizacji reklamy

podjąć studia na kierunkach:

organizacja reklamy

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

public relations

ikona kierunku Technik organizacji reklamy
Slide background

Technik organizacji reklamy

Oferujemy:

naukę u profesjonalnych instruktorów i nauczycieli zawodu

praktyki zawodowe w renomowanych agencjach reklamowych

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

ikona kierunku Technik organizacji reklamy
Slide background

Zapraszamy do obejrzenia filmu o kierunku Technik organizacji reklamy

Tu jesteśmy