Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Akcja „Zima w mieście"

Propozycja bezpłatnych zajęć specjalistycznych w okresie Akcji „Zima w mieście"

Plakat promujący bezpłatne zajęcia w czasie Zimy w mieście 2020

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Warszawy w wieku 18+ „Kompetencje kluczowe w opiece nad osobami starszymi”

senior

Bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Warszawy  w wieku 18+ „Kompetencje kluczowe w opiece nad osobami starszymi”.

Dzielnica Targówek i Akademia Wychowania Fizycznego zapraszają wszystkich mieszkańców Warszawy  w wieku 18 – 65 lat na bezpłatne warsztaty pt. „Kompetencje kluczowe w opiece nad osobami starszymi”. Warsztaty prowadzone będą przez specjalizującą się w tym temacie kadrę naukową Akademii Wychowania Fizycznego.   Projekt skierowany jest do mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać nowe kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.  Głównym założeniem  szkolenia jest nabycie i podniesienie przez uczestników  kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, a w szczególności uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności obejmujących:

  • psychologiczne aspekty wieku senioralnego;
  • wspieranie seniorów w adaptacji do starości;
  • motywowanie seniorów do samodzielności życiowej i aktywności;
  • rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz seniorów i we współpracy z nimi.

Warsztaty  odbędą się w Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34 przez dwie soboty lutego i dwie soboty marca w godzinach  9.00 – 17.00

Projekt  „WSPÓLNA MISJA – WSPÓLNY ROZWÓJ”” dofinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Pobierz plakat >> (docx 203KB)