Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie przyłącza się po raz drugi do nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. 
W zaplanowanych działaniach wezmą udział uczniowie technikum oraz osoby zainteresowane.

Harmonogram:

1. Lekcja otwarta: „Projektowanie strony internetowej o tematyce świątecznej”

( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

20.11.2017r. godz. 8.50-10.25

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 2e ( 12 osób))

Artykuł o lekcji

 

2. Lekcja otwarta: „ Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”

( nauczyciele  Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

20.11.2017r. godz. 12.35- 13.20

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 1b (30 osób)

Artykuł o lekcji

 

3. Wykład prowadzony przez specjalistów z firmy Air Dispatch CLC- Prezentacja zawodu specjalista ds. wyważania samolotów. Omówienie podstawowych zadań zawodowych oraz ścieżki kariery.

20.11.2017r. godz. 10.30-11.45

Artykuł o wykładzie

 

4. Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie- temat: „Zasady funkcjonowania Informacji Turystycznej”

20.11.2017r. godz. 14.00-15.00

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a- gr 1  ( 12 osób))

Artykuł o wyjściu

 

5. Study Tour Hotele Orbis

20.11.2017.godz.9.00-14.45

(20 uczniów oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego)

Artykuł o Study Tour

 

6. Lekcja otwarta: „Wprowadzenie do programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT”- zajęcia prowadzone w języku angielskim

( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

21.11.2017r. godz. 8.50- 9.35

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 2g (18 osób)

Artykuł o lekcji

 

7. Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC- Szczegółowa prezentacja zadań zawodowych specjalisty ds. wyważania samolotów. Omówienie możliwości rozwoju w ramach struktury firmy Air Dispatch CLC.

 21.11.2017r. godz. 9.00-12.00

Artykuł o spotkaniu

 

8. Lekcja otwarta: „Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.14 z wykorzystaniem IT.
( nauczyciele Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

21.11.2017r. godz. 12.35-13.20
( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a (24 osób)

 

9. Wyjście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

22.11.2017r.  godz. 10.00-11.30

( W wykładzie biorą udział uczniowie klasy 1 ( 30 osób))

Artykuł o wyjściu

 

10. Warsztaty: „ Prezentacja druku 3D”
( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

22.11.2017r.  godz. 14.20-16.00

Artykuł o lekcji

 

 11. Wyjście do firmy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział Podskarbińska 25

- warsztaty dla uczniów Technikum ekonomicznego: Program Płatnik
23.11.2017r. godz. 9.00-11.00

- warsztaty dla uczniów Technikum ekonomicznego: Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
23.11.2017r. godz. 11.00-12.00

 ( W wykładzie biorą udział uczniowie klasy 2 i 3 ( 25 osób))

 

12. Promocja projektu PO WER: „ Praktyki w Hiszpanii- pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej”(koordynator projektu w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego)

24.11.2017r.godz. 8.00-12.00

 

13. Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie- temat: „Zasady funkcjonowania Informacji Turystycznej”

24.11.2017r. godz. 14.00-15.00                                                                     

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a- gr 2  ( 12 osób))

 

Tu jesteśmy