21 listopada uczniowie klasy 2g uczestniczyli w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  w lekcji otwartej prowadzonej w języku angielskim przez panią Wiolettę Fabisiak.
Celem lekcji było wprowadzenie do programu magazynowo - sprzedażowego SubiektGT  z pakietu InsertGT.
W trakcie zajęć uczniowie  ustawiali parametry programu, wprowadzali dane do kreatora wdrożeniowego, zakładali kartoteki kontrahentów i towarów, dokonywali kalkulacji cen towarów oraz wystawiali dokumenty magazynowe doskonaląc tym samym  umiejętności posługiwania się programem SubiektGT.

  • Wprowadzenie do programu Subiekt GT_1

Tu jesteśmy