20 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczniowie klasy 2e uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonejprzez pana Pawła Taut.
Uczniowie podczas zajęć utworzyli przy użyciu HTML5 i CSS3 strony internetowe bogate w treści multimedialne. Przy użyciu programu PowerPoint utworzyli filmy przedstawiające ustrojony stół świąteczny z dwunastoma tradycyjnymi potrawami. Grafiki do filmu i do oprawy graficznej strony zostały przygotowane w programie Adobe Photoshop. Uczniowie dodali równieź dźwięki tradycyjnych kolęd.

Zamiesczam zdjęcia z lekcji i linki do prac uczniów.

  • Projektowanie strony internetowej_1
  • Projektowanie strony internetowej_2
  • Projektowanie strony internetowej_3
  • Projektowanie strony internetowej_4
  • Projektowanie strony internetowej_5
  • Projektowanie strony internetowej_6

Tu jesteśmy