Projekt edukacyjny „Łączka ...”

W ramach projektu uczestniczyliśmy w comiesięcznych spotkaniach w Centrum Przystanek Historia, podczas których zapoznawaliśmy się z pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie kraju oraz na Kresach. Po każdym spotkaniu otrzymywaliśmy do wykonania nowe zadania.

  • Spotkanie_1
  • Spotkanie_2

Tu jesteśmy