Projekt edukacyjny „Łączka ...”

Uroczystość prowadził  red. Marcin Wikło. Po przemówieniach m.in. Ministra Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego, profesora Krzysztofa Szwagrzyka oraz dyrektora Biura Edukacji Narodowej Adama Hlebowicza  odbył się pokaz etiud filmowych przygotowanych przez 14 zespołów uczniów z Warszawy i okolic.

Nasz zespół w składzie:  

  • Michał Ciecierski ,
  • Arkadiusz Dudziński,
  • Elizeusz Fibakiewicz, 
  • Daniel Górski,
  • Aleksander Liwszic ,
  • Martyna Mioduchowska,  
  • Marcin Soszyński

przygotował etiudę filmową pt.: Gdzie są ich groby Polsko?

Po rozdaniu nagród i dyplomów zwiedziliśmy Belweder.

Tu jesteśmy