Uncategorised

Rada rodziców

Rada Rodziców Ustalone 20 PLN/mies. Podania o zniżkę do 1.10.2018
Nr konta bankowego Rady Rodziców 96 1020 1042 0000 8102 0009 6776 PKO IV O/Warszawa

Majątek

Majątek będący własnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

 • budynek przy ul. Odrowąża 75;
 • środki trwałe;
 • księgozbiór Biblioteki Szkolnej.

Piąty dzień ”Tygodnia Profilaktyki”.

13.02.2018 r. piąty dzień to spotkanie uczniów wszystkich klas chętnych z Panią prawnik oraz rozmowa na  temat  Dyskryminacji.

Fundacja TUS to kolejne wydarzenie w dniu dzisiejszym zaproponowane dla klas drugich. Projekt „Niepełnosprawni? A kto to? „. W trakcie warsztatów młodzież rozmawiała o tym kim jest osoba niepełnosprawna, oraz spotkała się z 3 osobami : osobą na wózku, niewidomą oraz niesłyszącą.

Poruszano tematy dotyczące zachowania się w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Uczniowie wczuwali się w rolę osoby niepełnosprawnej.

Kolejnym wydarzeniem była gra korytarzowa poruszająca szeroki temat profilaktyki koordynowana przez Martynę Mioduchowską i osoby zaangażowane z klas drugich i trzecich m.in. (Aleksander Liwszic, Eryk Buratyński, Wiktoria Grzymała, Dominika Zwęglińska, Karolina Kaczyńska ) oraz niestrudzeni pozostali. Gra polegała na przejściu 12 stacji profilaktycznych z różnymi zadaniami. Klasy pierwsze miały nie lada zadanie, albowiem trzeba było wykazać się nie tylko sprytem, inteligencją, ale przede wszystkim współpracą w zespole. Zabawa była przednia, a nauka równie ciekawa.

Serdecznie gratulujemy klasom pierwszym za zajęcie:

 • I miejsce klasa I A
 • II miejsce klasa I F
 • III miejsce klasa I D

Pozostałe klasy uzyskały wyróżnienia i drobne upominki.

Gratulacje dla uczennicy klasy I G Olgi na najładniejszy plakat profilaktyczny.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz zaangażowanym uczniom za współpracę w organizacji i koordynacji Tygodnia Profilaktyki. Za chaos i błędy przepraszamy, a za rok się poprawiamy :). Mamy nadzieję na szersze grono współpracy i jeszcze ciekawsze pomysły ze strony samorządu uczniowskiego.

DziękujemyPani Ani Kozdrowicz oraz Panom: Pawłowi Dąbrowskiemu i Pawłowi Taut za pomoc w koordynacji technicznej, aranżacji graficznej oraz udostępnianiu materiałów dla szerszego grona.

Dziękujemy wspaniałej sekcji sportowej za wsparcie w udostępnieniu sali gimnastycznej oraz zadbania o nas w trakcie wystąpień.

Również wielkie podziękowania dla Rady Rodziców za dofinansowanie warsztatów decoupagu oraz aranżacji wianków.

 Magdalena Solecka-Opałacz – psycholog

Agnieszka Kuksinowicz -pedagog

 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_1
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_2
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_3
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_4
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_5
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_6
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_7
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_8
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_9
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_10
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_11
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_12
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_13
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_14
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_15
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_16
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_17
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_18
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_19
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_20
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_21
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_22
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_23
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_24
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_25
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_26
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_27
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_28
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_29
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_30
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_31
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_32
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_33
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_34
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_35
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_36
 • dzień piąty "Tygodnia Profilaktyki"_37

Misja szkoły

Jesteśmy Zespołem Szkół im. Piotra Wysockiego, znajdującym się w Warszawie przy ulicy Odrowąża 75.

Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Chcemy stworzyć taką szkołę, w której każdy z nas ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań.

Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie.

W naszej pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka, szacunkiem oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju, otwartości  na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.

 

Nasze Szkoły:

lp. Szkoła Profile
1. TECHNIKUM NR 11 im. Piotra Wysockiego

technik ekonomista

technik obsługi turystycznej

technik hotelarz

technik organizacji reklamy

technik eksploatacji portów i terminali

technik cyfrowych procesów graficznych

technik lotniskowych służb operacyjnych

2. SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 45 (zaoczna) technik BHP
technik administracji

 

World Talks AIESEC

Przyłączając się do  realizacji projektu World Talks AIESEC, w dniach 15 – 19 czerwca 2015 roku gościliśmy w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego dwie wolontariuszki: z Gruzji oraz z Indii. Zgodnie z założeniami projektu wolontariuszki przeprowadziły warsztaty nt. historii, geografii i kultury swoich krajów. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Głównym celem projektu było promowanie wielokulturowości i tolerancji oraz rozwój zdolności językowych.

Uczniowie bardzo chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Wielu przyznało, iż warsztaty stały się inspiracją do samodzielnego zgłębiania wiedzy nt. prezentowanych krajów.

Tu jesteśmy