Majątek będący własnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

  • budynek przy ul. Odrowąża 75;
  • środki trwałe;
  • księgozbiór Biblioteki Szkolnej.
Tu jesteśmy