Biuletyn Informacji Publicznej

W skład Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego wchodzą:

  • Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
  • Szkoła Policealna nr 45 dla Dorosłych

Organy Szkoły:

  • Dyrektor Zespołu Szkół,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski,

Zadania Organów określa Statut Szkoły

Technikum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

Technikum w roku szkolnym 2017/2018 liczy 20 oddziałów.