Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Piotra Wysockiego jako szkoła publiczna:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy i profilaktyczny;
  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także opiekę pielęgniarską.