Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie zostało umieszczone na stronie dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl