Slide background
Technik eksploatacji portów i terminali

Przedmioty kierunkowe:

obsługa transportu

terminale: lotnicze i samochodowe

eksploatacja urządzeń transportu

Slide background
Technik eksploatacji portów i terminali

Możesz:

uzyskać tytuł technika eksploatacji portów i terminali

podjąć studia na kierunkach:

lotnictwo, logistyka i spedycja lub transport

podjąć pracę w terminalach lotniczych,
samochodowych i kolejowych,

działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych,
agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
portach morskich i rzecznych.

Slide background
Technik eksploatacji portów i terminali

Oferujemy:

naukę u profesjonalnych instruktorów i nauczycieli zawodu

praktyki zawodowe w kraju i za granicą

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
Slide background

Technik eksploatacji portów i terminali

Tu jesteśmy