Slide background
Technik organizacji turystyki

Przedmioty kierunkowe:

podstawy ekonomiczne i prawne

obsługa ruchu turystycznego

organizacja turystyki

geografia turystyczna

podstawy rachunkowości i finansów

technika pracy biurowej

podstawy rachunkowości i finansów

Slide background
Technik obsługi turystycznej

Możesz:

uzyskać tytuł technika obsługi turystycznej

podjąć studia na kierunkach: turystyka i rekreacja,
ekonomika turystyki, hotelarstwo.

zdobyć atrakcyjny zawód na rynku pracy

znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach
i firmach zajmujących się obsługą eventów w kraju i zagranicą

zdobyć uprawnienia pilota wycieczek krajowych i zagranicznych

Slide background
Technik obsługi turystycznej

Oferujemy:

zagraniczne praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci

praktyki zawodowe w kraju w biurach podróży i hotelach
- wysoki poziom przygotowania zawodowego

dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,

system stypendiów naukowych i socjalnych

Slide background

Zapraszamy do obejrzenia filmu o kierunku Technik obsługi turystycznej

Tu jesteśmy