Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Wydarzenia 

Termin 

Rozpoczęcie roku szkolnego  

1 września 2021r. 

8.30- kl. IV 

9.00- kl. III 

10.00-kl. II 

11.00- kl. I 

Termin klasyfikacji śródrocznej dla wszystkich klas 

Wystawianie ocen do 17 grudnia 2021r.  

Rada Klasyfikacyjna 22 grudnia 2021r. 

Zimowa przerwa świąteczna  

23-31 grudnia 2021r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

Termin OKE 

Rada podsumowująca za I semestr 

5 stycznia 2021r. 

Ferie zimowe  

31 stycznia 2021r.- 13 lutego 2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

14 kwietnia- 19 kwietnia 2022r. 

Termin klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych 

Wystawianie ocen do 20 kwietnia 2022r. 

Rada Klasyfikacyjna 25 kwietnia 2022r. 

Dzień otwarty 

30 marca 2022r. 

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 

29 kwietnia 2022r. 

Egzamin maturalny 

Termin OKE 

Termin klasyfikacji rocznej 

Wystawianie ocen do 13 czerwca 2022r. 

Rada klasyfikacyjna 15 czerwca 2022r. 

Zakończenie zajęć edukacyjnych  

24 czerwca 2022r. 

Propozycja dni wolnych  

15.10, 02.11, 12.11, 07.01.2022r., 10.01.2022r., 02.05.2022r., 04-06.05. 2022r., 17.06.2022r.