Hiszpania 2019

Mówią o nas ...

Podczas wakacji zostaly opublikowane artykuły uczestników projektu PO WER "Praktyki zagraniczne -pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej "

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w gazecie TO i OWO  (31 lipca - 6 sierpnia )

power_01.jpg

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w czasopiśmie Przegląd

(5-11.08.2019)

power 02

Judyta Woźniak i Olga Podles w zabkowskiej gazecie Co słychać?

26.07.2019

power 03

Tydzień pierwszy

27.05 2019. ośmiu uczestników projektu PO WER "Praktyki zagraniczne -pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej " rozpoczęli miesieczny staż zawodowy w różnych firmach branżowych w Walencji (Hiszpania)

  • Tydzień pierwszy_1
  • Tydzień pierwszy_2
  • Tydzień pierwszy_3
  • Tydzień pierwszy_4

Tu jesteśmy