Statut Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Pobierz plik pdf
Plan działań do programu Profilaktyczno-Wychowawczego Pobierz plik pdf
Harmonogram działań profilaktycznych Pobierz plik pdf
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Pobierz plik pdf
Regulamin pracowni informatycznych Pobierz plik pdf
Zestaw podręczników dla uczniów po gimnazjum 2020/2021 Pobierz plik pdf
Zestaw podręczników dla uczniów po szkole podstawowej 2020/2021 Pobierz plik pdf
Zestaw programów po gimnazjum 2020/2021 Pobierz plik pdf
Zestaw programów po szkole podstawowej 2020/2021 Pobierz plik pdf
Regulamin Rady Rodziców Pobierz plik pdf
Regulamin usługi Office 365 świadczonej drogą elektroniczną przez Zespół Szkól im. Piotra Wysockiego w Warszawie Pobierz plik pdf

Wymagania eukacyjne

 j. angielski Pobierz plik pdf 
 biologia Pobierz plik pdf
 chemia Pobierz plik pdf
 edukacja dla bezpieczeństwa Pobierz plik pdf
geografia Pobierz plik pdf
fizyka Pobierz plik pdf
matematyka  Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 Pobierz plik pdf
matematyka kl 3  Pobierz plik pdf
matematyka kl 4  Pobierz plik pdf
matematyka kl 1 po podst.  Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 po podst. - podstawa  Pobierz plik pdf
matematyka kl 2 po podst. - rozszerzenie  Pobierz plik pdf
geografia dla zawodowców Pobierz plik pdf
historia i społeczeństwo Pobierz plik pdf
historia Pobierz plik pdf
informatyka dla uczniów po gimnazjum Pobierz plik pdf
informatyka dla uczniów po szkole podstawowej Pobierz plik pdf
j. polski Pobierz plik pdf
plastyka Pobierz plik pdf
II język obcy Pobierz plik pdf
wychowanie fizyczne Pobierz plik pdf
Technik Organizacji Turystyki Pobierz plik pdf
Technik Hotelarstwa Pobierz plik pdf
Przedmioty zawodowe ekonomiczne Pobierz plik pdf
Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych Pobierz plik pdf
Techik Eksploatacji Portów i Terminali Pobierz plik pdf
przedmioty zawodowe graficzne Pobierz plik pdf

Procedury wewnętrzne Zespołu Szkól im. Piotra Wysockiego

Procedura uzyskiwania zwolnień z WF-u Pobierz plik pdf

Zwolnienie z nauki wychowania fizycznego

Wniosek
Zwolnienie z nauki z drugiego języka obcego Wniosek
Zwolnienie z nauki informatyki Wniosek
Procedura organizacji nauczania indywidualnego Wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Wniosek
Tu jesteśmy