Statut Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego

Pobierz plik pdf
Nowelizacja Statutu 1 Pobierz plik pdf
Nowelizacja Statutu 2 Pobierz plik pdf
WZO Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Pobierz plik pdf
Plan działań do programu Profilaktyczno-Wychowawczego Pobierz plik pdf
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Pobierz plik pdf
Regulamin pracowni informatycznych Pobierz plik pdf
Zestaw podręczników 2018/2019 Pobierz plik pdf
Zestaw programów 2018/2019 Pobierz plik pdf
Kryteria rekrutacji 2018 Pobierz plik pdf
Regulamin Rady Rodziców Pobierz plik pdf

Procedury wewnętrzne Zespołu Szkól im. Piotra Wysockiego

Zwolnienie z nauki wychowania fizycznego

Wniosek
Zwolnienie z nauki z drugiego języka obcego Wniosek
Zwolnienie z nauki informatyki Wniosek
Procedura organizacji nauczania indywidualnego Wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Wniosek

Ubezpieczenia rok szkolny 2017/ 2018

Ubezpieczenie- OWU  Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Wniosek o świadczenie Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Zakres ubezpieczenia Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Zgłoszenie roszczenia Pobierz plik pdf
Tu jesteśmy