Slide background
Projekt: „Szkoła przyjazna wielokulturowości
i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym”

edycja 2018

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

PO WER

Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

 

Wydarzenia związane z projektem

 

 • Kurs języka angielskiego na Malcie
 • Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT: The Digital Classroom
 • ICT in your Classroom

Kurs języka angielskiego odbył się w dniach 18 - 22 lipca 2017 r. w mieście Valetta na Malcie. Jego uczestnikami było pięcioro nauczycieli z naszej szkoły. Podczas kursu nauczyciele poznawali i utrwalali gramatykę języka angielskiego. Rozwijali swoje umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz poszerzali leksykę. W ramach kursu uczestnicy odbyli również wycieczkę poznawczą po wyspach maltańskich - Valetta, Gozo, Comino.

Uczestnicy szkolenia podnieśli swoje umiejętności językowe i pewność w komunikowaniu się w języku angielskim, które można wykorzystać dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych z uczniami, podczas realizacji różnych projektów szkolnych.

 • Kurs na Macie_1
 • Kurs na Macie_2
 • Kurs na Macie_3
 • Kurs na Macie_4
 • Kurs na Macie_5
 • Kurs na Macie_6

 

Kliknij po więcej informacji

Szkolenie odbywające się w dniach 3 - 7 kwietnia 2018 r. w Kalamacie, w Grecji. Uczestnikami szkolenia były trzy nauczycielki języka angielskiego z naszej szkoły oraz nauczyciele z Rumunii, Hiszpanii i oczywiście z Grecji. Tematem szkolenia była międzykulturowość, a konkretnie praca wychowawcza i dydaktyczna
z grupami niejednorodnymi pod względem narodowościowym, kulturowym, językowym, religijnym i społecznym. Szkoleniu towarzyszyło zapoznanie z lokalną historią, geografią, zabytkami i zwyczajami kraju, miejscowości i regionu, w których odbywało się szkolenie.

Uczestnicy wymienili się informacjami o systemach edukacji ich krajów oraz poznali tradycje szkolnictwa zawodowego w Grecji.  Podczas warsztatów analizowano problemy wychowawcze w grupach niejednorodnych pod względem kulturowym i społecznym, językowym oraz grupach niejednorodnych pod względem religijnym, proponowano rozwiązania i działania profilaktyczne.

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy wymienili się doświadczeniami z innymi nauczycielami szkół z Grecji, Rumunii i Hiszpanii, co wzbogaciło ich warsztat pracy. Pogłębili swoją wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w codziennej pracy, poznali efektywne metody i narzędzia pracy dydaktycznej i wychowawczej z grupami niejednolitymi pod względem narodowościowym, kulturowym, językowym, religijnym i społecznym. Również rozwinęli umiejętność myślenia krytycznego w odniesieniu do potrzeb i problemów przedstawicieli ww. grup, zapoznali się z zaproponowanymi sposobami zapobiegania  oraz rozwiązywania konfliktów wychowawczych powstałych na tle narodowościowym,  kulturowym i religijnym.

 • Szkolenie w Grecji_1
 • Szkolenie w Grecji_2
 • Szkolenie w Grecji_3
 • Szkolenie w Grecji_4
 • Szkolenie w Grecji_5
 • Szkolenie w Grecji_6

 

Kliknij po więcej informacji

Szkolenie odbywające się w dniach 20 - 24 marca 2017 r. w hiszpańskim mieście Alacala de Henares. W szkoleniu wzięło  udział 40 osób z różnych krajów,  takich jak: Grecja, Bułgaria, Irlandia, Rumunia, Włochy, Polska, Francja, Litwa, Łotwa oraz dwie nauczycielki z naszej szkoły. Organizatorem była hiszpańska firma szkoleniowa Cervantes Training.  Podczas szkolenia przedstawiano różne metody pracy na lekcji z uczniem, wykorzystując Internet i technologie informacyjne. Uczestnicy szkolenia poznali nowe narzędzia takie jak Web 2.0 (Blogs, Microblogs, Wikis, Sicial networking, Bookmarking, RSS, Podcasting) oraz platforma edukacyjna Edmodo, która zapewnia bezpieczne środowisko dla uczniów, nauczycieli i rodziców, umożliwiając ich kontakt i współpracę.

Nauczyciele nauczyli się wykorzystywania różnorodnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych, które można wykorzystać dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych  z przedmiotów zawodowych, udoskonalili znajomość języka angielskiego oraz poznali kulturę hiszpańską i hostorię miasta w Alcala de Henares, w którym urodził się renesansowy pisarz hiszpański, Cervantes.

 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_1
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_2
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_3
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_4
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_5
 • Creativity In Teaching and Learning Rusing ICT_6

 

Kliknij po więcej informacji

Szkolenie odbywające się w dniach 20 - 24 lutego 2017 r. w greckiej Kalamacie, którego uczestnikami były trzy nauczycielki naszej szkoły. W ramach szkolenia poznały one nowe narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT), takie jak:  Wikispaces - umożliwia tworzenie stron internetowych, Wordpress (tworzenie blogów), Blogger (serwis blogowy) i Tackk (tworzenie stron internetowych). Uczestniczki szkolenia poznały również Kahoot, czyli platformę do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów. Zapoznały się z narzędziami Google służącymi do tworzenia, upowszechniania i przechowywanie dokumentów oraz możliwościami edycji obrazów i zdjęć w programie Photostage. Jednym
z elementów szkolenia była wycieczka poznawcza do Ancient Messini (kontekst multikulturowości) oraz spacer poznawczy w historycznej części Kalamaty.

 Wszystkie oczekiwania stawiane wobec szkolenia zostały spełnione, poznane różnorodne narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych zostaną wykorzystane dla uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych z uczniami z przedmiotów zawodowych.

 • ICT in your Classroom_1
 • ICT in your Classroom_2
 • ICT in your Classroom_3
 • ICT in your Classroom_4
 • ICT in your Classroom_5
 • ICT in your Classroom_6

 

Kliknij po więcej informacji