Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

ETUZ 2017

W dniu 23.11.2017r. uczniowie klas: 2g i 3e udali się do Inspektoratu ZUS Praga-Północ na warsztaty dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Podczas spotkania Pani Aneta Wieczorek specjalista w wydziale ubezpieczeń i składek, przybliżyła młodzieży historię i strukturę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia wypłacane ubezpieczonym pracownikom. Przedstawiona została również charakterystyka i sposób wypełniania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

W II części warsztatów uczniowie doskonali pod okiem Pana Romualda Krasowski,  naczelnika wydziału wypłat należności pracowniczych, praktyczne umiejętności korzystania z programu Płatnik m.in. tworzenie kartoteki ubezpieczonego, generowanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz dokonywanie korekt w tych dokumentach.

 • Warsztaty-Prgram Płatnik_1
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_2
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_3
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_4
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_5
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_6
 • Warsztaty-Prgram Płatnik_7

 

W dniu 22.11.2017 r uczniowie na zajęciach otwartych koła Druku-3D wykonali:

 1. projekt “uśmieszka” w programie Tinker-cad.
 2. przygotowali do druku element w programie Repetierhost
 3. wydrukowali “uśmieszek” z PLA.

W kolejnym dniu Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych klasy: 3e, 2g  i 1g udały się do siedziby Warszawskiej Giełdy Papierów  Wartościowych, która mieści się w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4, by poznać tajniki funkcjonowania giełdy. W trakcie wycieczki  uczniowie zwiedzali z przewodnikiem ciekawe miejsca GPW tj. salę notowań  z dzwonem symbolizującym wejście nowej spółki na giełdę, salę Catalyst, NewConnect, Nautilusa oraz symbol hossy na giełdzie. W drugiej części spotkania odbyła się projekcja filmu prezentującego podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i giełdy. Uczniowie uzyskali odpowiedzi  na pytania: w co inwestować?, kto to jest akcjonariusz, jakie ma prawa i obowiązki?, jak powstaje kurs akcji?, jak i dlaczego należy dywersyfikować portfel inwestycyjny.

 • Wyjście na GPW_1
 • Wyjście na GPW_2
 • Wyjście na GPW_3

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczniowie klasy 4A- (20 listopada) odwiedzili Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej przy Placu Zamkowym 1/13.

Uczniowie poznali najstarszy w Warszawie (ponad 30-letni), prywatny punkt Informacji Turystycznej. Poznali Managera i Pracowników tego miejsca. Dowiedzieli się, jak z sukcesem można prowadzić  tego typu działalność.

 • Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie_1
 • Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie_2
 • Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie_3
 • Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie_4
 • Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie_5

W dniu 20.11.2017 r uczniowie klasy 1B uczestniczyli w lekcji otwartej „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej. Założenie działalności gospodarczej” przeprowadzonej przez Tatianę Stets. Celem lekcji było poznanie procedur i wymagań związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa w odniesieniu do branży hotelarskiej  oraz analiza rozporządzenia w sprawie kategoryzacji obiektów noclegowych. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć film o założeniu firmy, poznać wymagania dotyczące zakładania działalności gospodarczej w branży hotelarskiej. Uczniowie wzięli aktywny udział w lekcji i mogli sprawdzić nabytą wiedzę rozwiązując QUIZ na platformie edukacyjnej EDMODO.

 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_1
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_2
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_3
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_4
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_5
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_6
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_7
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_8
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_9
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_10
 • Lekcja otwarta: „Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”_11

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych odbyło się spotkanie ze specjalistami z firmy Air Dispatch CLC.

Spotkanie prowadzone było przez pana Mariusza Kusaka (skrajnie po lewej na zdjęciu). Wzięli w nim udział uczniowie klas 1F (Wiktoria Szwed i Daniel Górski), 2C (Jakub Ambrozik, Łukasz Ślawski, Iza Kojtych, Daniel Pazio, Adam Skiba) i 3A (Mariusz Kasznicki). Uczniowie między innymi, zapoznawali sie z pracą specjalistów do spraw wyważania samolotów i obserwowali ich działania na sali operacyjnej.

 • Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC_1
 • Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC_2
 • Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC_3
 • Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC_4