Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Jesteśmy Zespołem Szkół im. Piotra Wysockiego, znajdującym się w Warszawie przy ulicy Odrowąża 75.

Współdziałamy z młodzieżą, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Chcemy stworzyć taką szkołę, w której każdy z nas ma szansę osiągnąć sukces na miarę własnych oczekiwań.

Nasz cel osiągniemy współpracując ze sobą i budując wzajemne zaufanie.

W naszej pracy kierujemy się zrozumieniem potrzeb drugiego człowieka, szacunkiem oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Wyróżniamy się dążeniem do ciągłego rozwoju, otwartości  na ludzi i zaangażowaniem w pracę z młodzieżą.

 

Nasze Szkoły:

lp. Szkoła Profile
1. TECHNIKUM NR 11 im. Piotra Wysockiego

technik ekonomista

technik obsługi turystycznej

technik hotelarz

technik organizacji reklamy

technik eksploatacji portów i terminali

technik cyfrowych procesów graficznych

technik lotniskowych służb operacyjnych

2. SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 45 (zaoczna) technik BHP
technik administracji