W kolejnym dniu Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych klasy: 3e, 2g  i 1g udały się do siedziby Warszawskiej Giełdy Papierów  Wartościowych, która mieści się w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4, by poznać tajniki funkcjonowania giełdy. W trakcie wycieczki  uczniowie zwiedzali z przewodnikiem ciekawe miejsca GPW tj. salę notowań  z dzwonem symbolizującym wejście nowej spółki na giełdę, salę Catalyst, NewConnect, Nautilusa oraz symbol hossy na giełdzie. W drugiej części spotkania odbyła się projekcja filmu prezentującego podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i giełdy. Uczniowie uzyskali odpowiedzi  na pytania: w co inwestować?, kto to jest akcjonariusz, jakie ma prawa i obowiązki?, jak powstaje kurs akcji?, jak i dlaczego należy dywersyfikować portfel inwestycyjny.

  • Wyjście na GPW_1
  • Wyjście na GPW_2
  • Wyjście na GPW_3

Tu jesteśmy