W dniu 23.11.2017r. uczniowie klas: 2g i 3e udali się do Inspektoratu ZUS Praga-Północ na warsztaty dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Podczas spotkania Pani Aneta Wieczorek specjalista w wydziale ubezpieczeń i składek, przybliżyła młodzieży historię i strukturę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia wypłacane ubezpieczonym pracownikom. Przedstawiona została również charakterystyka i sposób wypełniania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

W II części warsztatów uczniowie doskonali pod okiem Pana Romualda Krasowski,  naczelnika wydziału wypłat należności pracowniczych, praktyczne umiejętności korzystania z programu Płatnik m.in. tworzenie kartoteki ubezpieczonego, generowanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz dokonywanie korekt w tych dokumentach.

  • Warsztaty-Prgram Płatnik_1
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_2
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_3
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_4
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_5
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_6
  • Warsztaty-Prgram Płatnik_7

 

Tu jesteśmy