Slide background
Projekt: „Praktyki w Hiszpanii
- pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej”

edycja 2018

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

PO WER

Slide background

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat praktyk w Hiszpanii

Tu jesteśmy