Slide background

Projekt: „Praktyki w Hiszpanii

- pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej”

edycja 2018

flaga Unii EuropejskiejecvetFundacja Rozwoju Systemu EdukacjiFundusz Europejskie

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

PO WER

flaga Hiszpanii
Slide background

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat praktyk w Hiszpanii

Tu jesteśmy