praca_zdalna1.jpg

Podczas wakacji zostaly opublikowane artykuły uczestników projektu PO WER "Praktyki zagraniczne -pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej "

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w gazecie TO i OWO  (31 lipca - 6 sierpnia )

1

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w czasopiśmie Przegląd

(5-11.08.2019)

2

Judyta Woźniak i Olga Podles w zabkowskiej gazecie Co słychać?

26.07.2019

3

Tu jesteśmy