11 maja uczniowie klasy 2d uczestniczyli w ramach projektu „Zrozumieć statystykę”, w warsztatach realizowanych przez  pracownika Urzędu Statystycznego Panią Klaudynę Kurpisz. Temat zajęć dotyczył zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętności  wyszukiwania i interpretowania danych statystycznych zawartych w systemie BDL. Uczniowie poznali interfejs, funkcjonalność oraz możliwość Bazy Danych Lokalnych. Następnie realizowali zadania polegające na wyszukiwaniu konkretnych informacji z systemu, ich interpretacji oraz prezentacji graficznej. W drugiej części warsztatów uczniowie, pracując w grupach, analizowali dane statystyczne  niezbędne do uruchomienia własnej  działalności oraz tworzyli system identyfikacji wizualnej- logo, logotyp, nazwę własnego przedsiębiorstwa. 

Wioletta Fabisiak

  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_1
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_2
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_3
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_4
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_5
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_6
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_7
  • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_8

Tu jesteśmy