• Promocja warszawskiego szkolnictwa zawodowego,
  • Przybliżanie uczniom warszawskich szkół możliwości kształcenia oraz późniejszej pracy w branży lotniczej,
  • Przybliżanie uczniom lotniczego środowiska pracy poprzez prezentację instalacji multimedialnej „Schody do Twojej Kariery” prezentującej pierwsze na świecie filmy z obsługi naziemnej samolotów wykonane w technologii VR 360,
  • Przybliżanie doradcom zawodowym specyfiki pracy na lotnisku oraz zaprezentowanie możliwości pracy na Lotnisku Chopina,
  • Przybliżenie branży lotniczej i pracy w branży wszystkim warszawiakom (w czasie „otwartym” salonu lotniczego).

  • LS Academy_1
  • LS Academy_2
  • LS Academy_3
  • LS Academy_4

Tu jesteśmy