Do 4 października 2019 roku  proszę uregulować opłatę na ubezpieczenie w wysokości 46 złotych.

Można to zrobić wpłacając w sekretariacie uczniowskim lub przelewem na konto Rady Rodziców

Nr konta bankowego Rady Rodziców  96 1020 1042 0000 8102 0009 6776  PKO IV O/Warszawa.

Jeżeli uczniowie są ubezpieczeni  poza szkołą, proszę dostarczyć oświadczenie do sekretariatu uczniowskiego,
jest to bardzo ważne, ponieważ pracodawcy wymagają  ubezpieczenia uczniów.

Tu jesteśmy