Jest nam niezmiernie miło poinformować o uzyskaniu przez Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego tytułu Laureata  Warszawskiej  Nagrody Edukacyjnej  im. Marka Edelmana, przyznawanej przez Radę  Miasta Stołecznego Warszawy. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa.
Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Nagroda ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji. Ma przyczynić się do tego, by uczniowie podejmując decyzje, czynili to w oparciu o uświadamiane sobie przekonania i wartości. Inspiracją do podejmowanych przez uczniów działań powinna być biografia Marka Edelmana, zarówno jego losy wojenne, jak i powojenna działalność społeczna, zawodowa i polityczna

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/warszawskie-nagrody/nagroda-edelmana/22306-laureaci-warszawskiej-nagrody

Marek Edelman

Tu jesteśmy