Co się dzieje w naszej szkole.

Rozpoczynamy realizację programu Świat Bliżej Uczniów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych (WSMiP) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt realizowany jest przez Wydział SMiP i Laboratorium dla Nauki Global Trends Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badacza. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach, które poszerzą ich wiedze o współczesnym świecie:

15 marca 2021 roku, Globalne wyzwania bezpieczeństwa, nowe formy zagrożeń, wykład dr Macieja Stępki.

24 marca 2021 roku, Procesy migracyjne we współczesnym świecie, wykład dr Maciej Galent.

31 marca 2021 roku, Upolitycznienie kultury: polityka wewnętrzna i zewnętrzna, kreowanie wizerunku, wykład dr Olga Barbasiewicz

Wykłady odbeda się aplikacji Teamasach.

Przeczytaj pismo przewodnie projektu świat bliżej uczniów

plakat_swiat_blizej_ucznow_Strona_1.jpg