Co się dzieje w naszej szkole.

Z okazji setnej rocznicy podpisania Traktatu Ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, Archiwum Akt Nowych organizuje lekcje online, propagujące wiedzę o tym wydarzeniu.

Uczniowie klasy 3a i 3c mieli szansę poznać oryginalne dokumenty, dotyczące rokowań pokojowych w Rydze, w tym archiwalia przewodniczącego polskiej delegacji Jana Dąbskiego znajdujące się w zasobie AAN.
Więcej informacji na temat "100.roczniaca podpisania Traktatu Ryskiego:

https://www.aan.gov.pl/art,833,100-rocznica-podpisania-traktatu-ryskiego

Fotokopia Traktatu RyskiegoMałgorzata Kozłowska