Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Przyłączając się do  realizacji projektu World Talks AIESEC, w dniach 15 – 19 czerwca 2015 roku gościliśmy w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego dwie wolontariuszki: z Gruzji oraz z Indii. Zgodnie z założeniami projektu wolontariuszki przeprowadziły warsztaty nt. historii, geografii i kultury swoich krajów. Zajęcia odbywały się w języku angielskim. Głównym celem projektu było promowanie wielokulturowości i tolerancji oraz rozwój zdolności językowych.

Uczniowie bardzo chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach. Wielu przyznało, iż warsztaty stały się inspiracją do samodzielnego zgłębiania wiedzy nt. prezentowanych krajów.