ETUZ 2017

20 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych uczniowie klasy 2e uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonejprzez pana Pawła Taut.
Uczniowie podczas zajęć utworzyli przy użyciu HTML5 i CSS3 strony internetowe bogate w treści multimedialne. Przy użyciu programu PowerPoint utworzyli filmy przedstawiające ustrojony stół świąteczny z dwunastoma tradycyjnymi potrawami. Grafiki do filmu i do oprawy graficznej strony zostały przygotowane w programie Adobe Photoshop. Uczniowie dodali równieź dźwięki tradycyjnych kolęd.

Zamiesczam zdjęcia z lekcji i linki do prac uczniów.

 • Projektowanie strony internetowej_1
 • Projektowanie strony internetowej_2
 • Projektowanie strony internetowej_3
 • Projektowanie strony internetowej_4
 • Projektowanie strony internetowej_5
 • Projektowanie strony internetowej_6

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych za nami już Wykład prowadzony przez specjalistów z firmy Air Dispatch CLC - Pana Mariusz Kusak i Pana Błażej Stachlewski - trenerów specjalistów do spraw wyważania samolotów w AD, - prezentowali zakres działalności firmy, zadania, historię, obszar jaki swoim zasięgiem obejmuje.
Druga część spotkania poświęcona była procesowi wyważania samolotów i przygotowania loadsheet. 

W spotkaniu uczestniczyli poza gośćmi:
Pani Dyrektor Małgorzata Kozłowska,
uczniowie klas 1C, 1F, 2C, 3A i 4C
i Joanna Zabrzewska

 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_1
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_2
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_3
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_4
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_5
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_6
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_7
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_8
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_9
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_10
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_11
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_12
 • Wykład firmy Air Dispatch CLC_13

21 listopada uczniowie klasy 2g uczestniczyli w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych  w lekcji otwartej prowadzonej w języku angielskim przez panią Wiolettę Fabisiak.
Celem lekcji było wprowadzenie do programu magazynowo - sprzedażowego SubiektGT  z pakietu InsertGT.
W trakcie zajęć uczniowie  ustawiali parametry programu, wprowadzali dane do kreatora wdrożeniowego, zakładali kartoteki kontrahentów i towarów, dokonywali kalkulacji cen towarów oraz wystawiali dokumenty magazynowe doskonaląc tym samym  umiejętności posługiwania się programem SubiektGT.

 • Wprowadzenie do programu Subiekt GT_1

Uczniowie z klas 3 B i 4 B wzięli udział  w pilotażowym study-tour  zorganizowanym przez dyrekcję i przedstawicieli działów HR hotelu Ibis Centrum Warszawa oraz Novotel Centrum Warszawa, Mercure Grand Hotel Warszawa, Sofiltel Victoria Warszawa.

Osiągnięte cele to, m.in, przybliżenie młodzieży założeń marki Orbis i Accor, obejrzenie hoteli , spotkania z przedstawicielami działów operacyjnych oraz rozbudzenie pasji do zawodu hotelarza.

Oferty praktyk, staży, stałej pracy w sieci i założenia ścieżek kariery zostały przekazane w sposób wyjątkowo interesujący.

Dyrektorzy hoteli  wyrazili chęć współpracy przy modyfikowaniu podstawy programowej do zawodu w celu dopasowania jej do potrzeb rynku pracy w hotelarstwie.  Naszą serię spotkania zakończył  wyśmienity poczęstunek w gościnnym hotelu Sofiltel Victoria Warszawa. Dziękujemy organizatorom i uczestnikom.

 • Study-tour po hotelach_1
 • Study-tour po hotelach_2
 • Study-tour po hotelach_3
 • Study-tour po hotelach_4
 • Study-tour po hotelach_5
 • Study-tour po hotelach_6
 • Study-tour po hotelach_7
 • Study-tour po hotelach_8
 • Study-tour po hotelach_9
 • Study-tour po hotelach_10
 • Study-tour po hotelach_11
 • Study-tour po hotelach_12
 • Study-tour po hotelach_13
 • Study-tour po hotelach_14
 • Study-tour po hotelach_15
 • Study-tour po hotelach_16
 • Study-tour po hotelach_17
 • Study-tour po hotelach_18
 • Study-tour po hotelach_19
 • Study-tour po hotelach_20
 • Study-tour po hotelach_21
 • Study-tour po hotelach_22
 • Study-tour po hotelach_23
 • Study-tour po hotelach_24
 • Study-tour po hotelach_25
 • Study-tour po hotelach_26
 • Study-tour po hotelach_27
 • Study-tour po hotelach_28
 • Study-tour po hotelach_29
 • Study-tour po hotelach_30
 • Study-tour po hotelach_31
 • Study-tour po hotelach_32
 • Study-tour po hotelach_33
 • Study-tour po hotelach_34
 • Study-tour po hotelach_35
 • Study-tour po hotelach_36
 • Study-tour po hotelach_37
 • Study-tour po hotelach_38
 • Study-tour po hotelach_39
 • Study-tour po hotelach_40
 • Study-tour po hotelach_41
 • Study-tour po hotelach_42
 • Study-tour po hotelach_43
 • Study-tour po hotelach_44
 • Study-tour po hotelach_45

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie przyłącza się po raz drugi do nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. 
W zaplanowanych działaniach wezmą udział uczniowie technikum oraz osoby zainteresowane.

Harmonogram:

1. Lekcja otwarta: „Projektowanie strony internetowej o tematyce świątecznej”

( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

20.11.2017r. godz. 8.50-10.25

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 2e ( 12 osób))

Artykuł o lekcji

 

2. Lekcja otwarta: „ Podstawy przedsiębiorczości w odniesieniu do branży hotelarskiej”

( nauczyciele  Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

20.11.2017r. godz. 12.35- 13.20

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 1b (30 osób)

Artykuł o lekcji

 

3. Wykład prowadzony przez specjalistów z firmy Air Dispatch CLC- Prezentacja zawodu specjalista ds. wyważania samolotów. Omówienie podstawowych zadań zawodowych oraz ścieżki kariery.

20.11.2017r. godz. 10.30-11.45

Artykuł o wykładzie

 

4. Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie- temat: „Zasady funkcjonowania Informacji Turystycznej”

20.11.2017r. godz. 14.00-15.00

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a- gr 1  ( 12 osób))

Artykuł o wyjściu

 

5. Study Tour Hotele Orbis

20.11.2017.godz.9.00-14.45

(20 uczniów oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego)

Artykuł o Study Tour

 

6. Lekcja otwarta: „Wprowadzenie do programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT”- zajęcia prowadzone w języku angielskim

( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

21.11.2017r. godz. 8.50- 9.35

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 2g (18 osób)

Artykuł o lekcji

 

7. Spotkanie w siedzibie firmy Air Dispatch CLC- Szczegółowa prezentacja zadań zawodowych specjalisty ds. wyważania samolotów. Omówienie możliwości rozwoju w ramach struktury firmy Air Dispatch CLC.

 21.11.2017r. godz. 9.00-12.00

Artykuł o spotkaniu

 

8. Lekcja otwarta: „Przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji T.14 z wykorzystaniem IT.
( nauczyciele Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

21.11.2017r. godz. 12.35-13.20
( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a (24 osób)

 

9. Wyjście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

22.11.2017r.  godz. 10.00-11.30

( W wykładzie biorą udział uczniowie klasy 1 ( 30 osób))

Artykuł o wyjściu

 

10. Warsztaty: „ Prezentacja druku 3D”
( nauczyciel Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego)

22.11.2017r.  godz. 14.20-16.00

Artykuł o lekcji

 

 11. Wyjście do firmy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział Podskarbińska 25

- warsztaty dla uczniów Technikum ekonomicznego: Program Płatnik
23.11.2017r. godz. 9.00-11.00

- warsztaty dla uczniów Technikum ekonomicznego: Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS
23.11.2017r. godz. 11.00-12.00

 ( W wykładzie biorą udział uczniowie klasy 2 i 3 ( 25 osób))

 

12. Promocja projektu PO WER: „ Praktyki w Hiszpanii- pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej”(koordynator projektu w Zespole Szkół im. Piotra Wysockiego)

24.11.2017r.godz. 8.00-12.00

 

13. Wyjście do Centrum Informacji Turystycznej w Warszawie- temat: „Zasady funkcjonowania Informacji Turystycznej”

24.11.2017r. godz. 14.00-15.00                                                                     

( W zajęciach biorą udział uczniowie klasy 4a- gr 2  ( 12 osób))

 

Tu jesteśmy