ZESPÓŁ SZKÓŁ im. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIElogoszkolyw ramach  XIII  edycji
Dzielnicowych Spotkań z Historią
 „Rodzina Ulmów-Polscy Sprawiedliwi   Wśród Narodów Świata ”
organizowanych pod patronatem  
Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej
im.Rodziny Ulmów w Markowej
oraz Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  dzielnicy Targówek do udziału w konkursie na plakat oraz film upamiętniający Rodzinę  Ulmów z Markowej-Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Celem konkursu jest upowszechnenie i popularyzowanie wiedzy o Rodzinie Ulmów  oraz kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży, inspirowanie uniwersalnymi wartościami oraz rozwijanie wrażliwości i kreatywności.

  • PlakatA3   wykonany w dowolnej technice plastycznej, promujący wiedzę  o Rodzinie Ulmów z Markowej - Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
  • Film  od 2 do 3 minut  promujący wiedzę  o Rodzinie Ulmów z Markowej, autorem filmu może być  1 uczeń lub zespól ( maksymalnie 3 uczniów). Autorzy  oddają  film konkursowy zapisany na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Dozwolona jest każda  technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.

regulamin >>

Tu jesteśmy