27.05 2019. ośmiu uczestników projektu PO WER "Praktyki zagraniczne -pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej " rozpoczęli miesieczny staż zawodowy w różnych firmach branżowych w Walencji (Hiszpania)

  • Tydzień pierwszy_1
  • Tydzień pierwszy_2
  • Tydzień pierwszy_3
  • Tydzień pierwszy_4

Tu jesteśmy