Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

rodzice

rodzice

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Wydarzenia 

Termin 

Rozpoczęcie roku szkolnego  

1 września 2021r. 

8.30- kl. IV 

9.00- kl. III 

10.00-kl. II 

11.00- kl. I 

Termin klasyfikacji śródrocznej dla wszystkich klas 

Wystawianie ocen do 17 grudnia 2021r.  

Rada Klasyfikacyjna 22 grudnia 2021r. 

Zimowa przerwa świąteczna  

23-31 grudnia 2021r. 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

Termin OKE 

Rada podsumowująca za I semestr 

5 stycznia 2021r. 

Ferie zimowe  

31 stycznia 2021r.- 13 lutego 2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna 

14 kwietnia- 19 kwietnia 2022r. 

Termin klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych 

Wystawianie ocen do 20 kwietnia 2022r. 

Rada Klasyfikacyjna 25 kwietnia 2022r. 

Dzień otwarty 

30 marca 2022r. 

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych 

29 kwietnia 2022r. 

Egzamin maturalny 

Termin OKE 

Termin klasyfikacji rocznej 

Wystawianie ocen do 13 czerwca 2022r. 

Rada klasyfikacyjna 15 czerwca 2022r. 

Zakończenie zajęć edukacyjnych  

24 czerwca 2022r. 

Propozycja dni wolnych  

15.10, 02.11, 12.11, 07.01.2022r., 10.01.2022r., 02.05.2022r., 04-06.05. 2022r., 17.06.2022r. 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 

Wydarzenia

Termin

Spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów 

10 września 2021r.

Rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami

10 września 2021r.

1 grudnia 2021r.- przewidywane oceny na I semestr

30 marzec 2022r. – przewidywane oceny dla klas IV i dzień otwarty dla młodszych klas

18 maja 2022r.- przewidywane oceny w klasyfikacji rocznej

Ubezpieczenie

Szkoła nie pośredniczy w ubezpieczaniu uczniów.

Prosimy o ubezpieczanie we własnym zakresie.

Godziny przyjęć rodziców

Dyrektor szkoły Jolanta Malinowska- Bednarska

poniedziałek- 9.30- 10.30
wtorek 13.00- 14.00
w dniu zebrań 17.30- 18.30
 
Wicedyrektor Małgorzata Kozłowska
czwartek 14.30- 16.00
w dniu zebrań 17.30- 18.30
 
Wicedyrektor Żaneta Woronowska 
środa 16.00-16.45
w dniu zebrań 17.30- 18.30
 
Beata Cielecka- Jasińska Kierownik szkolenia praktycznego
wtorek 14.00-16.30
w dniu zebrań 17.30- 18.30
 
Wioleta Fabisiak kierownik szkolenia praktycznego  
środa 14.15-15.30 
w dniu zebrań 17.30- 18.30  
 
Pedagog szkolny
Agnieszka Kuksinowicz
czwartek 14.45-15.45
 
Psycholog szkolny
Magdalena Solecka- Opałacz
poniedziałek 15.00 -16.00