Aktualności

Warsztaty w Urzędzie Statystycznym

11 maja uczniowie klasy 2d uczestniczyli w ramach projektu „Zrozumieć statystykę”, w warsztatach realizowanych przez  pracownika Urzędu Statystycznego Panią Klaudynę Kurpisz. Temat zajęć dotyczył zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętności  wyszukiwania i interpretowania danych statystycznych zawartych w systemie BDL. Uczniowie poznali interfejs, funkcjonalność oraz możliwość Bazy Danych Lokalnych. Następnie realizowali zadania polegające na wyszukiwaniu konkretnych informacji z systemu, ich interpretacji oraz prezentacji graficznej. W drugiej części warsztatów uczniowie, pracując w grupach, analizowali dane statystyczne  niezbędne do uruchomienia własnej  działalności oraz tworzyli system identyfikacji wizualnej- logo, logotyp, nazwę własnego przedsiębiorstwa. 

Wioletta Fabisiak

 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_1
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_2
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_3
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_4
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_5
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_6
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_7
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_8

Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego

13 maja uczniowie klas 1d i 2d o profilu technik organizacji reklamy uczestniczyli  w wykładzie: „Jak przygotować reklamę prasową”. Zajęcia  prowadziła Pani dr Jolanta Tkaczyk, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas prelekcji wykładowca omówił elementy składowe layoutu oraz wyjaśnił zasady opracowywania reklamy prasowej. Młodzież dowiedziała się również, jakie techniki reklamowe mogą być wykorzystywane do prezentacji treści reklamowych oraz jakie motywy są najczęściej  stosowane w reklamie prasowej.

W drugiej części spotkania uczniowie mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę projektując i prezentując własne reklamy prasowe. Zaangażowaniu i kreatywności uczniów nie było końca.

Wioletta Fabisiak

Zabrania z rodzicami

W dniu 23 maja o godzinie 17.30 w naszej szkole odbedą się zabrania z rodzicami.

logoszkoly

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji upamiętniającej 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 9 kwietnia 1943 roku to początek największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
Dlaczego żonkile?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.
Szkolni wolontariusza Akcji Żonkil to Basia Becker, Klaudia Korczak, Paulina Szpeflik i Dominik Krawczyk z klasy 1d.

Szkolni koordynatorzy p. Małgorzata Kozłowska i Marzena Krasowska.

 • Akcja Żonkile_1
 • Akcja Żonkile_2
 • Akcja Żonkile_3
 • Akcja Żonkile_4
 • Akcja Żonkile_5
 • Akcja Żonkile_6
 • Akcja Żonkile_7
 • Akcja Żonkile_8
 • Akcja Żonkile_9
 • Akcja Żonkile_10
 • Akcja Żonkile_11
 • Akcja Żonkile_12

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

W 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Szesnasta edycja inicjatywy to efekt nieprzerwanej współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego z władzami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Kryteria: Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce na rok akademicki 2018/2019 powinni spełniać następujące kryteria:

 1. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;
 3. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2940 zł brutto).

Dokumenty:  Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
 2. podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
 3. wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
 4. dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu

- wystawione po 30 kwietnia danego roku;

 1. zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości!

Tegoroczna oferta, tak jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. – dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979421; (22) 5979438

Tu jesteśmy