Aktualności

Dzień Książki

Dzień Książki 8 czerwca 2018. Uczniowie wraz z nauczycielami wyszli na szkolne podwórko i wspólnie zagłębili się w lekturze.

 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019_1
 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019_2
 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019_3
 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019_4

Dzień Dziecka

Samorząd Uczniowski przygotował szkolny pokaz talentów. Odbył się również mecz siatkówki Nauczyciele-Uczniowie oraz turniej w szachy.

 

 • Dzień Dziecka_1
 • Dzień Dziecka_2
 • Dzień Dziecka_3
 • Dzień Dziecka_4
 • Dzień Dziecka_5
 • Dzień Dziecka_6
 • Dzień Dziecka_7
 • Dzień Dziecka_8
 • Dzień Dziecka_9
 • Dzień Dziecka_10
 • Dzień Dziecka_11
 • Dzień Dziecka_12
 • Dzień Dziecka_13
 • Dzień Dziecka_14
 • Dzień Dziecka_15
 • Dzień Dziecka_16

Bezpieczny wypoczynek - list Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa uznania za zaangażowanie w pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.

Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

Z poważaniem

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Warsztaty w Urzędzie Statystycznym

11 maja uczniowie klasy 2d uczestniczyli w ramach projektu „Zrozumieć statystykę”, w warsztatach realizowanych przez  pracownika Urzędu Statystycznego Panią Klaudynę Kurpisz. Temat zajęć dotyczył zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętności  wyszukiwania i interpretowania danych statystycznych zawartych w systemie BDL. Uczniowie poznali interfejs, funkcjonalność oraz możliwość Bazy Danych Lokalnych. Następnie realizowali zadania polegające na wyszukiwaniu konkretnych informacji z systemu, ich interpretacji oraz prezentacji graficznej. W drugiej części warsztatów uczniowie, pracując w grupach, analizowali dane statystyczne  niezbędne do uruchomienia własnej  działalności oraz tworzyli system identyfikacji wizualnej- logo, logotyp, nazwę własnego przedsiębiorstwa. 

Wioletta Fabisiak

 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_1
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_2
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_3
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_4
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_5
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_6
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_7
 • Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego_8

Wizyta w Akademii Leona Koźmińskiego

13 maja uczniowie klas 1d i 2d o profilu technik organizacji reklamy uczestniczyli  w wykładzie: „Jak przygotować reklamę prasową”. Zajęcia  prowadziła Pani dr Jolanta Tkaczyk, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podczas prelekcji wykładowca omówił elementy składowe layoutu oraz wyjaśnił zasady opracowywania reklamy prasowej. Młodzież dowiedziała się również, jakie techniki reklamowe mogą być wykorzystywane do prezentacji treści reklamowych oraz jakie motywy są najczęściej  stosowane w reklamie prasowej.

W drugiej części spotkania uczniowie mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę projektując i prezentując własne reklamy prasowe. Zaangażowaniu i kreatywności uczniów nie było końca.

Wioletta Fabisiak

Tu jesteśmy