Aktualności

Zabrania z rodzicami

W dniu 23 maja o godzinie 17.30 w naszej szkole odbedą się zabrania z rodzicami.

logoszkoly

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji upamiętniającej 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 9 kwietnia 1943 roku to początek największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
Dlaczego żonkile?
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.
Szkolni wolontariusza Akcji Żonkil to Basia Becker, Klaudia Korczak, Paulina Szpeflik i Dominik Krawczyk z klasy 1d.

Szkolni koordynatorzy p. Małgorzata Kozłowska i Marzena Krasowska.

 • Akcja Żonkile_1
 • Akcja Żonkile_2
 • Akcja Żonkile_3
 • Akcja Żonkile_4
 • Akcja Żonkile_5
 • Akcja Żonkile_6
 • Akcja Żonkile_7
 • Akcja Żonkile_8
 • Akcja Żonkile_9
 • Akcja Żonkile_10
 • Akcja Żonkile_11
 • Akcja Żonkile_12

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

W 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Szesnasta edycja inicjatywy to efekt nieprzerwanej współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego z władzami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Kryteria: Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce na rok akademicki 2018/2019 powinni spełniać następujące kryteria:

 1. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego;
 2. aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;
 3. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 4. pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2940 zł brutto).

Dokumenty:  Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
 2. podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
 3. wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
 4. dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu

- wystawione po 30 kwietnia danego roku;

 1. zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości!

Tegoroczna oferta, tak jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. – dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979421; (22) 5979438

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie Szkoły.

 

Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny

 • Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny_1
 • Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny_2
 • Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny_3
 • Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny_4
 • Konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny_5

Tu jesteśmy