Dumni informujemy, iż zostaliśmy uhonorowani nagrodą Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy "W 100-lecie odzyskania niepodległości za szczególny wkład pracy dydaktyczno- wychowawczej w rozbudzanie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny, krzewienie postaw patriotycznych, pogłębianie wiedzy młodzieży o kraju ojczystym i jego historii".

Tu jesteśmy