W dniu 1 października 2018 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek odbyło się spotkanie rodziców uczniów oraz uczniów absolwentów gimnazjów i szkól podstawowych Targówka.

Zaprezentowano zasady rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Przedstawiono zamierzenia dzielnicy na rok szkolny 2019/ 2020 oraz podano plan naboru.

Nasza szkoła zaprezentowała się na swoim stoisku konkurując z innymi szkołami ponadpodstawowymi.

Planujemy otworzyć klasy pierwsze dla wszystkich dotychczasowych kierunków tzn. technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik ekonomista dla absolwentów gimnazjów (4 letnia szkoła) oraz absolwentów szkół podstawowych (5 letnia szkoła). Planujemy otwarcie 10 oddziałów łącznie. Było bardzo pracowicie, frekwencja dopisała, nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów.

Zapraszam na fotorelację.

Tu jesteśmy