6. 06. 1998 – to szczególna data w historii naszej szkoły, która po 35 latach istnienia otrzymała imię bohatera nocy listopadowej – Piotra Wysockiego. Nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wychowania, władz dzielnicy, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół, dyrektorzy pobliskich placówek oświatowych wzięli udział w wyjątkowej uroczystości, której inicjatorką była p. dyrektor Jolanta Malinowska.

Uroczystość w szkole poprzedziła msza święta, którą 5 czerwca odprawił ksiądz Mieczysław Mosak, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Poświęcił sztandar szkoły. Z jednej strony znajduje się na nim portret polskiego patrioty z epoki romantyzmu umieszczony na jasnym tle z nazwą szkoły: Zespół Szkół Zawodowych Nr 31 im. Piotra Wysockiego. Z drugiej strony usytuowano na czerwonym tle orła w koronie, wokół którego widnieją słowa Piotra Wysockiego: „WSZYSTKO DLA OJCZYZNY, NIC DLA MNIE”.

Szkolna uroczystość rozpoczęła się od przypomnienia historii szkoły i odczytania aktu nadania imienia. Następnie przewodniczący i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców – p. Grzegorz Skrzecz oraz p. Agnieszka Gmitrzuk– z dumą wręczyli sztandar p. dyrektor, która oddała go w ręce uczniów, mówiąc: „Przekazuję Wam ten sztandar – symbol tradycji naszej szkoły oraz honoru i godności jej uczniów. Wierzę, że będziecie wierni tym wartościom”. Uczniowie – z niekłamaną powagą – odrzekli: „Przyjmujemy ten sztandar i przyrzekamy strzec jego honoru oraz godnie reprezentować imię szkoły”.

„Jestem dumna z tego wyboru– mówiła w swoim przemówieniu p. dyrektor. Ucząc się i pracując pod patronatem tak wyjątkowego człowieka, staniemy się ludźmi, którzy rozumieją znaczenie słów: Ojczyzna i patriotyzm”.

Głos zabrali również p. Włodzimierz Paszyński – Kurator Oświaty i Wychowania oraz p. Mieczysława Nowotniak i p. Izydora Kos-Górczyńska – przedstawicielki Kuratorium Oświaty i Wychowania. P. kurator wypowiedział wówczas słowa, które zapadły w pamięci wielu osób: „[…] wybraliście imię człowieka, który nigdy nie będzie budził kontrowersji; człowieka, który swe młode lata bezinteresownie poświęcił Ojczyźnie”. Natomiast w szkolnej kronice napisał: „Powodzenia na dziś, jutro… i zawsze! Szkoły mądrej, sympatycznej…”

Jednak nie tylko przemówienia wypełniły tę naprawdę wyjątkową uroczystość. Uświetniło ją widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez nauczycielki języka polskiego – p. Bogumiłę Sobolewską i p. Dagmarę Strzygocką. Scenariusz powstał przede wszystkim na kanwie III cz. Dziadów Adama Mickiewicza i Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Uczniowie, tańcząc poloneza, wystąpili w strojach z epoki, a odtwórca postaci Piotra Wysockiego – w mundurze Szkoły Podchorążych z Łazienek w Warszawie. Wszyscy goście mogli również obejrzeć na pierwszym piętrze wystawę prac dyplomowych uczniów i spotkać się w szkolnej świetlicy, gdzie czekał na nich m.in. 4-piętrowy tort.

Tak od 6. 06. 1998 – Piotr Wysocki wciąż żyje w sercach uczniów naszej szkoły, ucząc miłości do Ojczyzny, gdyż:„Życie bez miłości jest to życie bez sensu.

Tylko miłość jest sensem życia.

No, bo co innego? Nie ma innego sensu”.

Uroczystość nadania naszej szkole imienia Piotra Wysockiego na długo została w pamięci obecnych, a patron i jego bohaterskie czyny towarzyszą i będą towarzyszyć szkolnej społeczności przez szereg ważnych dla niej wydarzeń.

Tu jesteśmy