Podczas wakacji zostaly opublikowane artykuły uczestników projektu PO WER "Praktyki zagraniczne -pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej "

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w gazecie TO i OWO  (31 lipca - 6 sierpnia )

power_01.jpg

Izabela Poruszek i Julia Lubańska

Artykuł w czasopiśmie Przegląd

(5-11.08.2019)

power 02

Judyta Woźniak i Olga Podles w zabkowskiej gazecie Co słychać?

26.07.2019

power 03

Tu jesteśmy