Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

lp.

Zdarzenia

Terminy

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017

godz. 9.30 kl 2 i 3

pozostałe 10.30

2

Wyjazd integracyjny klas 1

19.09-22.09.2017

 

3.

Termin klasyfikacji śródrocznej dla klas

22.12.2017 r.

Wystawianie ocen do 22.12.2017

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. - 31.12.2018

 

5.

Egzaminy z kwalifikacji

15.01.2018- 31.01.2018

 

6.

Ferie zimowe

15.01 -26.01.2018

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03.04.2018

 

8.

Termin klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych

25.04.2018

Wystawianie ocen do 22.04.2018

9.

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych

26.04.2018

 

10.

Egzamin maturalny

04.05.-27.05.2018

 

11.

Termin klasyfikacji rocznej

19.06.2018

Wystawianie ocen do 18.06.2018

12.

Zakończenie zajęć edukacyjnych

22.06.2018

 

13.

Propozycja dni wolnych

11.01.2018
27.04.2018 (do odpracowania w sobotę 7 IV 2018 r.)
30.04.2018
02.05.2018
04-07-08.05.2018
01.06.2018