Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Archiwum

INFORMACJE O PRZETARGU (zakończony)

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie:

dbfotargowek.pl

Termin i miejsce składania ofert:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urzędowania: 8:00-16:00

w terminie do dnia 28.11.2013 r. do godz. 9:00.

INFORMACJE O PRZETARGU (zokończony)

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie:

dbfotargowek.pl oraz Tutaj>>>

Termin i miejsce składania ofert:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urzędowania: 8:00-16:00

2016-11-08

Wynik przetargu 18.11.2016

Przedmiot działalności

Zespół Szkół Piotra Wysockiego jako szkoła publiczna:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawy programowe oraz programy własne i autorskie, a także szkolny program wychowawczy i profilaktyczny;
  • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także opiekę pielęgniarską.

Status Prawny

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego jest budżetowa jednostką organizacyjną.

Organem prowadzącym Zespół Szkół im Piotra  Warszawie jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami) i Kartę Nauczyciela.

Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego wchodzą:

  • Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego
  • Szkoła Policealna nr 45 dla Dorosłych

Organy Szkoły:

  • Dyrektor Zespołu Szkół,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski,

Zadania Organów określa Statut Szkoły

Technikum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

Technikum w roku szkolnym 2017/2018 liczy 20 oddziałów.

Zamówienia publiczne

Aktualne

 

Brak aktualnych ofert

Archiwalne

 

INFORMACJE O PRZETARGU (zakończony)

Placówka Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla budynku Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Odrowąża 75, 03-310  Warszawa. SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:
https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne.

Treść Ogłoszenia nr 610227-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.

Zmiana treści ogłoszenia

 

INFORMACJE O PRZETARGU (zakończony)

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie: dbfotargowek.pl

Termin i miejsce składania ofert:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urzędowania: 8:00-16:00

w terminie do dnia 28.11.2013 r. do godz. 9:00.

 

INFORMACJE O PRZETARGU (zokończony)

Informujemy o ogłoszeniu przetargu na SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO.

Informacje o przetargu i SIWZ dostępny na stronie:

dbfotargowek.pl 

Termin i miejsce składania ofert:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek, m. st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

godziny urzędowania: 8:00-16:00

2016-11-08

Wynik przetargu 18.11.2016